Biber: Lajm

11. 06. 2019.

Mbyllet konkursi për tregimin e shkurtë Biber

 

Në këtë konkurs pjesëmarrësit kanë pasur mundësi të paraqiten me më së shumti dy tregime në periudhën nga 22 janari deri më 10 qershor 2019.

I falënderojmë të gjithë që i kanë dërguar tregimet e tyre.

Juria do ta bëjë përzgjedhjen e tregimeve fituese. Së paku 20 tregime do të përzgjedhen për t’u botuar në një buletin shumëgjuhësh. Vendimi i jurisë do të bëhet i ditur deri në tetor të vitit 2019. Juria përbëhet nga ejla Kalamujiq, Rumena Buzharovska dhe Shkelzen Maliqi.

 


22. 01. 2019.

Konkursi i tretë rajonal për tregimin e shkurtë Biber


Konkursi është i hapur për autoret dhe autorët të cilët shkruajnë në boshnjakisht, kroatisht, malazezisht, maqedonisht, serbisht dhe shqip, të afirmuar dhe ata që nuk kanë botuar deri më sot.

Tema e konkursit

Dy konkurset e para kishim për temë pajtimin, derisa kësaj radhe tema është zgjeruar. Përveç tregimeve të cilat tematizojnë pasojat e luftës dhe të dhunës në vendet e ish-Jugosllavisë, kësaj radhe do të merren parasysh edhe tregimet të cilat mund t’i ndihmojnë mirëkuptimit më të madh ndërmjet njerëzve, zbutjes së urrejtjes dhe kapërcimit të paragjykimeve, pastaj tregimet kundër luftës, tregimet të cilat ballafaqohen me të kaluarën, me kapërcimin e pasqyrimeve të armikut, tregimet për dhembshurinë ndaj tjetrit, tregimet e guximshme të cilat marrin guximin të ecin me këpuca të „armikut“, tregimet të cilat i lëviizin kufijtë dhe na i hapin rrugët për të ndërtuar një të ardhme më të qartë, më të sigurtë e më të lirë për të gjithë.

 

Konkursi mbetet i hapur deri më 10. 06. 2019.

Autoret/ët e tri tregimeve më të mira do të shpërblemeh me të holla:
1. shpërblimi 800 euro
2. shpërblimi 600 euro
3. shpërblimi 400 euro.

 

Së paku njëzet tregime të përzgjedhura do të botohen në një përmbledhje shumëgjuhëshe.

Juria përbëhet nga Lejla Kalamujiq, Rumena Buzharovska dhe Shkelzen Maliqi.

Vendimi i jurisë do të bëhet publik deri në fund të tetorit 2019.

 

Konkursin e organizon ekipi i Biberit në bashkupunim me Qendrën për Veprim të Padhunshëm Sarajevë-Beograd.

Me këtë konkurs dëshirojmë t’i japim kontribut kulturës së përkthimit dhe të botimit të autoreve dhe autorëve fqinjë, si dhe t’i mbështesim autoret dhe autorët e angazhuar që të vazhdojnë të ndikojnë në ndryshimet shoqërore.

Ju lutemi që për këtë konkurs ti njoftoni të gjithë ata të cilët mendoni se do të ishin të interesuar.

 

Ekipi i Biber-it dhe Qendra për Aksion të Padhunshëm
biber@nenasilje.org

 

 

Rregullat dhe kushtet e konkursit

  1. Në konkurs mund të paraqiteni vetëm në mënyrë elektornike, përmes formularit të aplikimit.
  2. Tregimet duhet t’i përgjigjen temës së konkursit.
  3. Tregimi nuk bën të jetë më i gjatë se 9.000 karakterë (me hapësirë).
  4. Tregimi duhet t’i përshtatet formës së tregimit të shkurtë. Format tjera (ese, poezi, dramë, artikuj mediale, etj.) nuk do të merren parasysh.
  5. Tregimi duhet të jetë i shkruar në  boshnjakisht, kroatisht, malazezisht, maqedonisht, serbisht dhe shqip (nënkuptohen edhe emërtimet e tjera nga ky grup gjuhësor, p.sh. serbokratisht).
  6. Dokumenti që përmban tregimin duhet të emërtohet sipas titullit të tregimit.
  7. Tregimi duhet të mos ketë qenë i botuar, qoftë i ndarë apo si pjesë e një tërësie më të madhe.
  8. Tregimi duhet të dërgohet më së voni deri më 10. 06. 2019 në orën 24:00.
  9. Autoret dhe autorët mund të dërgojnë më së shumti dy tregime të shkurta.
  10. Me pjesëmarre në konkurs autoret dhe autorët pajtohen që, nëse hyjnë në rrethin e ngushtë, tregimi i tyre të botohet në përmbledhjen Biber.

Nëse tregimi nuk i përmbush kushtet e konkursit, duhet të diskualifikohet.