biberi është aty për të ngacmu

biberi është i vockël

biberi është i furishëm

biberi i çdokujt dhe i askujt

bëhu si biberi

BIBER 04

 

 

 

Është hapur konkursi i katërt me radhë për tregimin e shkurtë Biber.

 

Punimet mund t’i dërgojnë autoret dhe autorët që shkruajnë në boshnjakisht, kroatisht, malazezisht, maqedonisht, serbisht dhe shqip; autorë të afirmuar dhe ata që nuk kanë botuar punime deri më sot.

 

Konkursi mbetet i hapur deri më 1. 12. 2020.