Mbrojtja e të dhënave

Privatësia dhe mbrojtja e të dhënave tuaja është shumë me rëndësi për ne. Zotohemi se do ta ruajmë privatësinë e çdo individi i cili na ofron të dhënat e tij/saj. Ne grumbullojmë vetëm të dhëna të domosdoshme: regjistrimi i adresës elektronike në uebfaqe; abonimi në listën e adresave elektronike; abonimi në aktivitete të cilat ne i organizojmë përmes formularëve. Për çregjistrim nga lista e adresave elektronike ekziston mënyra e thjeshtë.

Zotohemi se do t’i ruajmë të dhënat e grumbulluara në përputhje me ligjin dhe me praktikat më të mira, dhe se ato nuk do t’i shfrytëzojmë për qëllime të tjera, apo t’ua përcjellim palëve të treta.

Lejohet përdorimi i përmbajtjes nga uebfaqja, me përmendjen e burimit.