Për ne

 

Biber është konkurs për tregim të shkurtër të angazhuar në gjuhen shqipe, boshnjake, malazeze, kroate, maqedonase dhe serbe.

Konkursin e organizon ekipi i Biber në bashkëpunim me Qendrën për Aksion të Padhunshëm Sarajevë-Beograd.

Ne jemi një ekip letrare-aktivist i formuar rreth idesë se arti mund të frymëzojë ndryshime shoqërore. E futëm nëfunksion Biber-in pasi që besojmë se letërsia e cila është e vetdijshme në kontekstin në të cilin lind ka edhe potencial për të intervenuar në atë kontekst – të ndikojë dhe të ndryshojë, që të gjithë ne të na jep shpresë, e me këtë edhe shans.

Ana Bitoljanu
Davorka Turk
Ivana Franoviq
Katarina Miliqeviq
Luan Imeri
Qerim Ondozi
Radomir Radeviq