U Prištini 17. marta, a u Prizrenu 18. marta 2022. godine predstavićemo višejezične zbirke kratkih priča na temu pomirenja sa konkursa Biber, o kojima će govoriti autorke i autori iz regiona.

Promocije organizujemo u saradnji sa Fondom za humanitarno pravo Kosovo.

U Prištini će događaj biti u prostoru “Kino Armata”, 17.3.2022. u 19:00h.

U razgovoru će učestvovati članica žirija Biber 03 konkursa Rumena Bužarovska (Skoplje), kao i autori/ke objavljenih priča sa konkursa Biber 03 i Biber 04: Stefan Slavković (Beograd), Ante Storić (Šibenik), Besa Kalaja (Priština), Afrim Demiri (Ferizaj) i Ivana Franović (Biber tim, Centar za nenasilnu akciju Sarajevo-Beograd). Moderatorka će biti Linda Gusia (Priština).

Dan kasnije, 18.3. u 19:00h u Prizrenu, promocija će biti održana u prostoru “Autostrada Hangar”.

U razgovoru će učestvovati članica žirija Biber 03 konkursa Rumena Bužarovska (Skoplje), kao i autori/ke objavljenih priča sa konkursa Biber 03 i Biber 04: Stefan Slavković (Beograd), Ante Storić (Šibenik), Vesa Qena (Priština), Imer Topanica (Priština) i Katarina Milićević (Biber tim, Centar za nenasilnu akciju Sarajevo-Beograd). Moderatorka razgovora biće Donjete Murati (Priština).

Svi razgovori će biti na albanskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku, uz obezbeđen prevod.

Zbirke priča koje predstavljamo su plodovi Biber 03 i Biber 04 konkursa za kratke priče na temu pomirenja u kontekstu zaostavštine ratova i nasilja u zemljama bivše Jugoslavije, kao i za priče koje mogu da doprinesu boljem razumevanju među ljudima, smanjenju mržnje i razgradnji predrasuda, antiratne priče, priče koje se bave suočavanjem s prošlošću, razgradnjom slika o neprijateljima, saosećanjem sa drugima, hrabre priče koje se usuđuju da hodaju u “neprijateljskim” cipelama, priče koje pomeraju granice i otvaraju nam puteve da gradimo izvesniju, bezbedniju i slobodniju budućnost za sve..

Konkursi i sve zbirke priča su višejezični i na njima mogu da učestvuju autori i autorke koji pišu na albanskom, bosanskom, crnogorskom, hrvatskom, srpskom ili makedonskom jeziku.

U toku je peti konkurs Biber, koji je otvoren je u decembru 2021. godine. Priče se mogu slati do 1.6.2022. Informacije o uslovima konkursa mogu se naći ovde.

Elektronska izdanja svih Biber zbirki mogu se naći na ovoj stranici i besplatne su za preuzimanje.