Šesti regionalni konkurs za kratku priču Biber

Otvoren je šesti konkurs Biber

 

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da je otvoren šesti po redu konkurs za kratku priču Biber. Kratke priče mogu da šalju autorke i autori koji pišu na albanskom, makedonskom, bosanskom, crnogorskom, hrvatskom ili srpskom jeziku.

 

Tema konkursa

Kao i na prethodnim konkursima Biber, pored priča koje tematizuju pomirenje u kontekstu zaostavštine ratova i nasilja u zemljama bivše Jugoslavije, dolaze u obzir i priče koje mogu da doprinesu boljem razumijevanju među ljudima, smanjenju mržnje i razgradnji predrasuda, antiratne priče, priče koje se bave suočavanjem s prošlošću, razgradnjom slika o neprijateljima, saosjećanjem sa drugima, hrabre priče koje se usuđuju da hodaju u “neprijateljskim” cipelama, priče koje pomjeraju granice i otvaraju nam puteve da gradimo izvjesniju, bezbjedniju i slobodniju budućnost za sve.

 

Konkurs je otvoren do 26. 05. 2024. godine.

Izbor pristiglih priča napraviće žiri u sastavu: Tanja Stupar Trifunović, Almin Kaplan i Jasna Dimitrijević. Najmanje dvadeset izabranih radova biće objavljeno u višejezičnoj zbirci.

Autori/ke tri najbolje priče biće nagrađeni novčanim nagradama (u bruto iznosu):
1. nagrada 1.100 evra
2. nagrada 850 evra
3. nagrada 600 eura.

 

Odluka žirija biće objavljena sredinom novembra/studenog 2024. god.

 

Konkurs organizuje Biber tim Centra za nenasilnu akciju Sarajevo-Beograd.

 

Šaljite nam svoje radove, rado ćemo vas čitati,

Tim Biber

 


 

Pravila i uslovi konkursa

 

 1. Na konkurs se prijavljuje isključivo elektronskim putem, preko prijavnog formulara. Ovim se obezbeđuje anonimnost, sve dok ne dođe do otključavanje priča nakon što žiri donese odluku.
 2. Priče treba da odgovaraju na temu konkursa.
 3. Priča ne smije biti duža od 9.000 karaktera (sa razmacima).
 4. Priča mora da zadovoljava formu kratke priče. Ostale forme (eseji, pjesme, drame, novinski članci itd.) neće biti razmatrane.
 5. Priča treba da bude napisana na albanskom, makedonskom, bosanskom, crnogorskom, hrvatskom ili srpskom jeziku (podrazumijevaju se i drugi nazivi jezika iz ove jezičke grupe, kao npr. srpskohrvatski).
 6. Dokument u kome se nalazi priča nazvati po naslovu priče.
 7. Priča ne smije biti ranije objavljivana, integralno ili u sklopu neke veće cjeline (ni na blogovima ili portalima).
 8. Priču poslati najkasnije do 26. 5. 2024. godine.
 9. Autorke i autori mogu poslati najviše dvije kratke priče.
 10. Učešćem na konkursu autorke i autori su saglasni da njihova priča, ako uđe u uži izbor, bude objavljena u Biber zbirci.
 11. Priče koje uđu u zbirku ne smiju se objaviti prije nego što sama zbirka izađe iz štampe, bez dogovora sa timom Biber.

 

Ukoliko priča ne ispunjava uslove konkursa, moraćemo da je diskvalifikujemo.