OK!

Успешно се пријавивте на конкурсот.

Jeni paraqitur në konkurs.

Uspješno ste se prijavili na konkurs.