U Bujanovcu 10. marta 2022. godine predstavićemo višejezične zbirke kratkih priča na temu pomirenja sa konkursa Biber, a o njima će govoriti autorke i autore iz regiona,

Događaj organizujemo zajedno sa Udruženjem za kulturu Dituria u Domu kulture „Vuk Karadžić“ u Bujanovcu, 10. marta 2022. godine, od 17:00h. Razgovor će biti na albanskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku, uz obezbeđen prevod.

U razgovoru će učestvovati autori/ke objavljenih priča sa konkursa “Biber 03” i “Biber 04”: Marijana Čanak (Novi Žednik), Senad Jusić Čupo (Bugojno), Vesa Qena (Priština), Ante Storić (Šibenik) i Ivana Franović (Biber tim, Centar za nenasilnu akciju Sarajevo-Beograd). Moderator razgovora će biti Jeton Ismaili.

Zbirke priča koje predstavljamo su plodovi “Biber 03” i “Biber 04” konkursa za kratke priče na temu pomirenja u kontekstu zaostavštine ratova i nasilja u zemljama bivše Jugoslavije, kao i za priče koje mogu da doprinesu boljem razumevanju među ljudima, smanjenju mržnje i razgradnji predrasuda, antiratne priče, priče koje se bave suočavanjem s prošlošću, razgradnjom slika o neprijateljima, saosećanjem sa drugima, hrabre priče koje se usuđuju da hodaju u „neprijateljskim” cipelama, priče koje pomeraju granice i otvaraju nam puteve da gradimo izvesniju, bezbedniju i slobodniju budućnost za sve.

Konkursi i sve zbirke priča su višejezični i na njima mogu da učestvuju autori i autorke koji pišu na albanskom, bosanskom, crnogorskom, hrvatskom, srpskom ili makedonskom jeziku.

U toku je peti konkurs Biber, koji je otvoren je u decembru 2021. godine. Priče se mogu slati do 1.6.2022. Informacije o uslovima konkursa mogu se naći na ovoj stranici.

Elektronska izdanja svih „Biber“ zbirki mogu se naći na stranici https://biber.nenasilje.org/biber-price/ i besplatne su za preuzimanje.