Формулар за аплицирање

 

Правила и услови на конкурсот

  1. Пријавувањето на конкурсот се врши исклучиво по електронски пат, преку пријавен формулар.
  2. Расказот треба да одговара на темата на конкурсот.
  3. Расказот не смее да биде подолг од 9.000 карактери (со празни места).
  4. Расказот мора да ја запази формата на краток расказ. Други форми (есеи, песни, драми, статии од весници итн.) нема да се разгледуваат.
  5. Расказот треба да биде напишан на албански, македонски, босански, црногорски, хрватски или српски јазик (се подразбираат и другите називи од овие јазични групи, како на пр. српско-хрватски јазик).
  6. Документот во кој се наоѓа расказот да биде именуван според насловот на расказот.
  7. Расказот не смее да биде претходно објавуван, интегрално или во склоп на некоја поголема целина.
  8. Расказот треба да биде испратен најдоцна до 10.06.2019. во 24.00.
  9. Авторките и авторите можат да испратат најмногу два кратки раскази.
  10. Со учеството на конкурсот авторките и авторите се согласуваат нивниот расказ, доколку влезе во потесниот избор, да биде објавен во Бибер збирката.

Доколку расказот не ги исполнува условите на конкурсот, ќе мораме да го дисквалификуваме.