staro – Prijavni formular – 2020 test

 

Pravila i uslovi konkursa

 

1. Na konkurs se prijavljuje isključivo elektronskim putem, preko prijavnog formulara.
2. Priče treba da odgovaraju na temu konkursa.
3. Priča ne smije biti duža od 9.000 karaktera (sa razmacima).
4. Priča mora da zadovoljava formu kratke priče. Ostale forme (eseji, pjesme, drame, novinski članci itd.) neće biti razmatrane.
5. Priča treba da bude napisana na albanskom, makedonskom, bosanskom, crnogorskom, hrvatskom ili srpskom jeziku (podrazumijevaju se i drugi nazivi jezika iz ove jezičke grupe, kao npr. srpskohrvatski).
6. Dokument u kome se nalazi priča nazvati po naslovu priče.
7. Priča ne smije biti ranije objavljivana, integralno ili u sklopu neke veće cjeline (ni na blogovima ili portalima).
8. Priču poslati najkasnije do 1. 12. 2020. u 13h.
9. Autorke i autori mogu poslati najviše dvije kratke priče.
10. Učešćem na konkursu autorke i autori su saglasni da njihova priča, ako uđe u uži izbor, bude objavljena u Biber zbirci.
11. Priče koje uđu u zbirku ne smiju se objaviti prije nego što sama zbirka izađe iz štampe, bez dogovora sa timom Biber.

 

Ukoliko priča ne ispunjava uslove konkursa, moraćemo da je diskvalifikujemo.