Четврт регионален конкурс за краток расказ Бибер

 

До 1.12.2020 г. е отворен четвртиот конкурс за краток расказ Бибер. Дела можат да праќаат авторки и автори кои пишуваат на албански, македонски, босански, црногорски, хрватски или српски јазик; афирмирани, како и оние кои досега немаат објавувано.

 

Тема на конкурсот

Темата е проширена, како и претходниот пат. Покрај расказите кои го тематизираат помирувањето во контекст на наследството на војните и насилството во земјите од поранешна Југославија, во предвид доаѓаат и раскази кои можат да придонесат кон подобро разбирање меѓу луѓето, кон намалување на омразата и разградување на предрасудите, антивоени раскази, раскази кои се бават со соочување со минатото, со разградување на сликата за непријателите, со сочуство за другите, храбри раскази кои се осмелуваат да одат во “непријателски” чевли, раскази кои ги поместуваат границите и ни отвораат пат да градиме поизвесна, побезбедна и послободна иднина за сите.

 

Конкурсот е отворен до 1. 12. 2020.

Авторите/ките на трите најдобри раскази ќе бидат наградени со парични награди:

 1. награда 800 евра
 2. награда 600 евра
 3. награда 400 евра

 

Најмалку дваесет избрани дела ќе бидат објавени во повеќејазичен зборник.

Жирито го сочинуваат Татјана Громача, Антон Беришај и Селведин Авдиќ.

Одлуката на жирито ќе биде објавена до крајот на април 2021 година.

 

Конкурсот го организира тимот на Бибер со поддршка на Центарот за ненасилна акција Сараево-Белград.

Со овој конкурс сакаме да придонесеме и кон културата на преведување и објавување на автори/ки од нашето најблиско соседство и да ги поддржиме ангажираните автори/ки да продолжат да влијаат врз општествените промени.

 

Пишувајте и праќајте ни ги вашите раскази, нестрпливо чекаме да ги читаме,

Тим Бибер

 

 

Правила и услови на конкурсот

 

 1. Пријавувањето на конкурсот се врши исклучиво по електронски пат, преку пријавен формулар.
 2. Расказите треба да одговараат на темата на конкурсот.
 3. Расказот не смее да биде подолг од 9.000 карактери (со празни места).
 4. Расказот мора да ја запази формата на краток расказ. Други форми (есеи, песни, драми, статии од весници итн.) нема да се разгледуваат.
 5. Расказот треба да биде напишан на албански, македонски, босански, црногорски, хрватски или српски јазик (се подразбираат и другите називи на јазици од овие јазични групи, како на пр. српско-хрватски)
 6. Документот во кој се наоѓа расказот да биде именуван според насловот на расказот.
 7. Расказот не смее да биде претходно објавуван, интегрално или во склоп на некоја поголема целина (ниту на блог или портал).
 8. Расказот треба да биде испратен најдоцна до 1.12.2020. во 13ч.
 9. Авторките и авторите можат да испратат најмногу два кратки раскази.
 10. Со учеството на конкурсот авторките и авторите се согласуваат нивниот расказ, доколку влезе во потесниот избор, да биде објавен во Бибер збирката.
 11. Расказите кои ќе бидат вклучени во збирката не смеат да бидат објавени пред самата збирка да излезе од печат без договор со тимот на Бибер.

 

 

Доколку расказот не ги исполнува условите на конкурсот, ќе мораме да го дисквалификуваме.