Заштита на податоци

Приватноста и заштитата на вашите податоци ни е многу важна. Се обврзуваме дека ќе ја чуваме приватноста на сите лица кои ќе ни достават лични податоци. Ги собираме само неопходните податоци: регистрација на и-мејл адреса на сајтот; пријава на мејлинг листа; пријавување на активностите кои ние ги организираме преку формулар. За одјава од мејлинг листа постои едноставен начин.

Се обврзуваме дека собраните податоци ќе ги чуваме согласно законот и примерите на добра пракса и дека нема да ги користиме за други цели, ниту ќе ги проследиме до трети лица.

Дозволено е користење на содржините од сајтот, со наведување на изворот.