Biber: Lajm

 

15. 06. 2017.

Konkursi është mbyllur

 

Të nderuar,

Konkursi për tregim të shkurtër Biber është mbyllur më 14.06.2017 në mesnatë. Na kanë arritur më shumë se 350 tregime. I falënderojmë të gjithë që kanë marë pjesë në konkurs.

Rezulatet e konkursit i presim më 26.10.2017. Atëherë do të dijmë se cilat tregime do të hyjnë në përmbledhjen shumëgjuhëshe dhe cilat tre tregime do të fitojnë njërën nga tre shpërblimet. Në juri marrin pjesë Tatjana Gromaça, Kim Mehmeti dhe Faruk Shehiq.

Ekipi Biber

 

 


 

18. 01. 2017.

 

Me kënaqësi ju njoftojmë për hapjen e konkursit të dytë rajonal për tregim të shkurtër – Biber. Tema e konkursit është pajtimi në kontekst të trashëgimisë nga lufta dhe dhuna në vendet e ish Jugosllavisë, sidomos në periudhën prej vitit 1991 e deri në vitin 2001. Ftojmë të gjithë autorët dhe autoret të cilët shkruajnë në gjuhën shqipe, maqedonase, boshnjake, malazeze, kroate dhe serbe që të dërgojnë tregimet e tyre. Ftesa u referohet autoreve dhe autorëve të afirmuar, si dhe atyre që nuk kanë publikuar kurrë deri më tani.

Konkursi është i hapur deri më datë 14. 06. 2017.

Autorët/et e tre tregimeve më të mira do të shpërblehen me shpërblim në të holla prej:

 • Shpërblimi i parë – 800 euro
 • Shpërblimi i dytë – 600 euro
 • Shpërblimi i tretë – 400 euro

Më së paku njëzet vepra të zgjedhura do të botohen në një përmbledhje shumë gjuhëshe.

Jurinë e përbëjnë Tatjana Gromaça, Faruk Mehiq dhe Kim Mehmeti. Konkursin e organizon ekipi i Biber në bashkëpunim me Qendrën për Aksion të Padhunshëm Sarajevë-Beograd.

Vendimi i juri–komisionit do të publikohet deri më 30. 10. 2017. (Procesi i marrjes së vendimit zgjat relativisht shumë përshkak të nevojës së të përkthyerit të numrit të madh të tregimeve.)

 

Mbi temën

Pajtimi nuk është term popullor, sepse më së shpeshti njësohet me konceptin e faljes ose me idenë se duhet të harrojmë gjithçka dhe të drejtohemi kah e ardhmja. Besojmë thellë që është e pamundur të harrohet tmerri i humbjes, vuajtjes dhe padrejtësisë të cilën njerëzit e kanë përjetuar.
Megjithatë, nëse pajtimin e kuptojmë si heqje dorë nga urrejtja, si kërkim i një mënyre për të arritur deri tek drejtësia, por në mënyrë që gjatë atij kërkimi mos t’i bëhet padrejtësi dikujt tjetri, si shans për të ndërtuar një ardhmëri më të qartë, më të sigurt, më të lirë për të gjithë, atëherë konsiderojmë se kjo është një gjë mëse e nevojshme për ne. Andaj duam t’i thërrasim autorët dhe autoret që të mendojnë për pajtimin në një mënyrë të re dhe kreative dhe të na frymëzojnë me tregime të cilat shkojnë përtej paragjykimeve ekzistuese dhe armiqësive të rrënjosura, tregime të cilat i shtyjnë kufijtë. Dhe me këtë, mbase do t’ua japin shtysën e duhur shoqërive tona.

 

Ju lutemi që për këtë konkurs ti njoftoni të gjithë ata të cilët mendoni se do të ishin të interesuar.

Ju gëzohemi paraprakisht tregimeve tuaja!

Ekipi i Biber-it dhe Qendra për Aksion të Padhunshëm
biber@nenasilje.org


 

 

Rregullat dhe kushtet e konkursit

 

 1. Paraqitja në këtë konkurs bëhet ekskluzivisht në mënyrë elektronike, përmes formularit aplikues në fund të kësaj faqeje.
 2. Tema e konkursit është pajtimi pas luftërave në kontekstet post-Jugosllave.
 3. Autorët dhe autoret mund të dërgojnë më së shumti dy tregime të shkurtra.
 4. Tregimi nuk guxon të jetë më i gjatë se 9.000 karaktere (me vende bosh).
 5. Tregimi duhet të jetë i shkruar në gjuhën shqipe, maqedonase, boshnjake, malazeze, kroate dhe serbe (nënkuptohen edhe emërimet e ndryshme të këtyre grupeve gjuhësore, si për shembull sërbo-kroatisht) dhe i nënshkruar me shifër. Dokumenti në të cilin ndodhet tregimi duhet të jetë i emëruar me titullin e tregimit.
 6. Tregimi nuk guxon të ketë qenë i botuar më parë, në mënyrë integrale apo në kuadër të ndonjë tërësie më të madhe.
 7. Konkursi mbyllet më datë 14. 06. 2017.
 8. Me pjesëmarrjen në këtë konkurs autorët dhe autoret pajtohen që tregimi i tyre, nëse hy në përzgjedhjen e ngushtë, të botohet në përmbledhjen Biber.
 9. Nëse tregimi nuk i përmbush kushtet e konkursit, do ta kemi patjetër që ta diskualifikojmë.